PELLET DRZEWNY

Pellet drzewny produkuje się przez skompresowanie trocin drzewnych, które uzyskuje się jako materiał poprodukcyjny w tartakach i innych miejscach przetwórstwa drzewnego. Masa drzewa przeciskana jest przez matrycę z otworami formując granulki najczęściej o średnicy 6-8 mm (w zależności od wielkości otworów).Zgodnie z normami UE pelety z przeznaczeniem na rynek indywidualny w Europie nie powinny zawierać więcej niż 10% wody, są zwarte i mają niska zawartość popiołu oraz emisji CO2. W odróżnieniu od węgla jest czysty i nie powoduje zabrudzeń. Pellet to wysoko energetyczne paliwo spalane w palnikach, piecach, kotłach, kominkach oraz innych urządzeniach grzewczych.Produkt ten wykorzystywany jest do ogrzewania domów, wspólnot mieszkaniowych, magazynów, hal , obiektów hotelowych i innych budynków, jak również z powodzeniem używany jako ściółka dla naszych domowych milusińskich jak: chomiki, króliki, myszoskoczki. Coraz częściej zaczyna być używany w gospodarstwach i farmach jako ściółka dla drobiu i koni.

Główne parametry pelletu wg norm europejskich:

 • Średnica: 6-8 mm
 • Długość: 3,15 - 40 mm
 • Gęstość minimalna: 1,15 kg/dm3
 • Moc energetyczna: +/- 5,3 KWh/kg
 • Wilgotność: max. 10% 
 • Popiół: max. 0,7%

BRYKIET DRZEWNY

Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, które są poddawane procesowi sprasowania pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji klejących. Niska zawartość wilgoci sprawia, iż wartość opałowa brykietu jest wyższa niż drewna. Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania jest stopniowy i powolny.

Brykiet drzewny posiada wiele zalet, między innymi:

 • 1 t. brykietu zastępuje 4 do 5 mp suchego drewna,
 • duża gęstość, a zatem łatwość przechowywania i dystrybucji,
 • możliwość stosowania w kotłowniach z automatycznym podawaniem paliwa,
 • wysoka wartość opałowa, która porównywalna jest z gorszej jakości węglem kamiennym,
 • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji,
 • niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych podczas spalania,
 • niska zawartość popiołu,
 • możliwość wykorzystania popiołu jako nawozu,
 • możliwość przechowywania w długim okresie czasu w suchych pomieszczeniach,
 • szerokie spektrum zastosowania: w kotłowniach indywidualnych, kotłowniach zasilających sieci grzewcze, kominkach.

Główne parametry brykietu:

 • Wartość opałowa: min. 1700 kJ/kg
 • Wilgotność: max. 10%
 • Popiół: 2%