Masz pytania?

Rozjaśnimy twoje wątpliwości!

Skontaktuj się z NAMI

Biomasa: 606636725
Pellet, brykiet: 604891686
biuro@biomassfuture.pl

Zrębki drzewne

Zrębki — cząstki drewna o wymiarach mieszczących się w granicach od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. W zależności od gatunku drewna, wymiarów i jakości zrębki mogą stanowić surowiec do produkcji pelletu, brykietu, płyt wiórowych, pilśniowych, celulozy, do ekstrakcji żywicy i garbników. Zrębki można barwić, co wykorzystuje się do ozdabiania terenów zieleni, ogrodów, skwerów i rabat kwiatowych. Zabezpieczają przed chwastami. Zapobiegają przesuszaniu gleby i zapewniają jej właściwe napowietrzenie. Chronią glebę przed niską lub wysoką temperaturą i jej wahaniami. 

Trociny drzewne

Trociny – drobne wióry, powstające jako odpady obróbki drewna: cięcia, strugania, toczenia itp. stanowią około 10% drewna przerabianego w tartakach. Trociny stosowane są do produkcji pelletów, brykietów i wsporników do palet, a także jako ściółka dla drobiu. Poziom wilgotności trocin jest zróżnicowany i waha się w przedziałach 5% -15% suchych trocin stolarskich i 35%-65% mokrych trocin z niedawno ściętego drzewa.

Kora sosnowa

Kora sosnowa – jest materiałem do ściółkowania, powszechnie stosowanym w ogrodach. Charakteryzuje się estetycznym wyglądem oraz walorami użytkowymi. Występuje w dwóch rodzajach – jako kora surowa, mielona oraz kora przekompostowana. Ten materiał organiczny powstaje jako odpad podczas obróbki drewna. Materiał ten posiada doskonałe wartości odżywcze jak i izolujące, a do tego kora sosnowa najdłużej rozkłada się ze wszystkich rodzajów kory ogrodowej.